تبلیغات
نماز

نماز
قالب وبلاگ
یات حکیمانه قرآن راجع به پنج مطلب می باشد.

4 سوره از قرآن مجید دارای سجده واجب می باشند.


3 سوره از سوره های قرآن مجید با « الحمدالله » شروع می شود.

در 7 سوره از قرآن کریم،اسرار خلقت آدم است.


کلمه « اسم » در قرآن 19 بار تکرار شده است.


سوره بقره 86 آیه بیشتر از سوره آل عمران دارد.


خواندن سوره قدر در حال وضو گرفتن مستحب است.


واژه « زقوم » 3 بار در قرآن کریم آمده است.


آیه 31 از سوره نور در مورد « توبه » آمده است.


تنها ماهی که در قرآن آمده است،« رمضان » است.


کلمه « شهر » 12 بار در قرآن کریم،تکرار شده است.


آیه 33 از سوره احزاب به آیه « تطهیر » معروف است.


در آیه از سوره لقمان امده است که :« زشت ترین صداها صدای خران است»


آیات 11تا12 از سوره حجرات به گناهان « مسخره کردن_ عیب جویی_دادن لقبهای زشت به یکدیگر_بدگمانی_غیبت » اشاره نموده است.


در آیه 29 از سوره فرقان « خوار کردن انسان توسط شیطان » آمده است.


سوره توبه با « بسم الله » آغاز نمی شود.


نام « سلیمان (ع) » 17 بار در قرآن ذکر شده است.


5 تا از سوره های قران کریم با « قل » شروع می شود.


نام « حضرت یوسف(ع) » 37 بار در قرآن آمده است.


11 آیه از آیات قرآن کریم سجده مستحبی دارد.


« غفور رحیم » 63 بار در قرآن کریم ذکر شده است.


سوره بقره اولین سوره سری میادین قرآن است.


تعداد کسره های به کار رفته در قرآن کریم برابر است با 39586.


سوره صف از سوره های قرآن مجید به « الحواریون،عیسی » معروف است.


اولین سوره نازله مربوط به شراب سوره بقره،آیه 219 است.


کلمه « اَنَّ » در قرآن کریم 360 بار به کار رفته است.


کلمه « بقره » 4 بار در قرآن کریم به کار رفته است.


آیه 159 بقره به آیه کتمان معروف است.


آیه 180 بقره به آیه وصیت معروف است.


طبق فرموده رسول اکرم (ص) بهترین سوره ای که خداوند در کتابش نازل فرموده حمد است.


نام یکی از جنگهای صدر اسلام را که در سوره توبه وارد شده است حنین است.


آیه 35 از سوره نساء درباره حل اختلافات زن و شوهر است.


سوره بقره به « فسطاط القرآن » معروف است.


تعداد آیاتی که درباره « تورات » است 1025تا می باشد.


آیه 5 از سوره بقره دعایی است.


نام « یحیی (ع) » در قرآن 5 بار تکرار شده است.


قرآن کتاب هدایت است.


نام حضرت « داوود (ع) » در قرآن کریم،16 بار آمده است.


تعداد حرف های سوره بقره 25500تا است.


سوره حج نام یکی از فروع دین می باشد.


آیه 174 سوره بقره درباره حضرت علی (ع) می باشد.


332 بار کلمه « قل » در قرآن مجید تکرار شده است.


کلمه « امام » به صورت مفرد و جمع،12 بار در قرآن کریم تکرار شده است.


در قرآن کریم 58 بار کلمه « قرآن » به کار رفته است.


تعداد سوره های مدنی برابر است با 28.


4 سوره از سوره های قرآن مجید با « انا » شروع می شود.


نام مبارک « زکریا » 7 بار در قرآن تکرار شده است.


سوره بقره رکن قرآن است.


کلمه « قال » 529 بار در قرآن مجید بکار رفته است.


سوره آل عمران دارای 200 آیه می باشد.


 بزرگترین کلمه در قرآن کریم در سوره حجر و آیه 22 واقع شده است.


سوره یس به « ریحانةُ القرآن » معروف است.


سوره تحریم دارای 12 آیه می باشد که برابر با تعداد امامان معصوم ما است.


سوره توحید نام یکی از اصول دین می باشد.


کلمه « صبر » در قرآن 103 بار در تکرار شده است.


سوره حمد از سوره های قرآن به « ام القرآن » معروف است.


تعداد کسره هایی که در قرآن مجید به کار رفته است برابر است با 39586تا.


سوره های طلاق، تحریم و احراب با « یا ایها النبی » شروع می شوند.


اسم « الیاس (ع) » 2 بار در قرآن تکرار شده است.


اسامی پیامبران الهی 518 بار در قرآن تکرار شده است.


کلمه « عاد » 24 بار در قرآن کریم ذکر شده است.


110 آیه از آیات قرآن کریم در مورد « بنی اسرائیل » نازل شده است.


کلمه « الارض » 451 بار در قرآن مجید،ذکر شده است.


اولین سوره ای که دارای حروف مقطعه است،بقره است.


در سوره مبارکه بقره نام جالوت حکمران متکبر بنی اسرائیل آمده است.


مهمترین نوع امامت از دیدگاه قرآن،عبارتست از حکومت و قضاوت.


ناس و فلق هر دو سوره دعائی هستند.


نام « حضرت هود (ع) » 7بار در قرآن کریم ذکر شده است.


کلمه « جحیم » 26 بار در قرآن کریم ذکر شده است.


کلمه وسط قرآن کریم در سوره کهف واقع شده است.


شعار نخستین قرآن کریم « لا اله الا الله » می باشد.


سوره نمل از سوره های قرآن مجید دارای دو « بسم الله ... » می باشد.


سوره بقره طولانی ترین سوره قرآن و همچنین اولین سوره ای می باشد که در مدینه نازل شده است.


نام حضرت « نوح (ع) » 43 بار در قرآن کریم ذکر شده است.


سوره فاطر از سوره های قرآن کریم،به « الملائکه » شهرت دارد.


تعداد آیات قرآن کریم : 6236


هر جزء قرآن به 4 حزب تقسیم می شود.


سوره توحید از سوره های قرآن کریم،به شناسنامه خداوند،معروف است.


آیه 36 از سوره نمل،از زبان حضرت سلیمان (ع) می باشد.


نام 15 سوره از سوره های قرآن کریم،با حرف « میم » شروع می شود.


نام 6 سوره از سوره های قرآن کریم به نام پیامبران است.


نام مبارک پیامبر (ص)،5 بار در قرآن کریم ذکر شده است.


در سوره مجادله،در تمام آیاتش کلمه « الله » آمده است.


هنگام نزول سوره انعام هفتاد هزار فرشته آن را همراهی کرده اند.


داستان حضرت یوسف (ع)،از ذاستان های مهم و طولانی قرآن کریم می باشد.


قرآن کریم می فرماید علم خداوند متعال کامل ترین علم هاست.


خداوند در سوره مطفّفین کم فروشان را سرزنش کرده است.


داستان قوم عاد در سوره شعرا از سوره های قرآن مجید آمده است.


نام 14 سوره از سوره های قرآن مجید با حرف « الف » شروع می شود.


لفظ جلاله « الله » در قرآن کریم،2699 بار به کار رفته است.


سوره شمس از سوره های قرآن کریم،به « صالح » شهرت دارد.


طولانی ترین سوره قرآن بقره نام دارد.


سوره الرحمن به « عروس قرآن » مشهور است.


لفظ « ابلیس » 11 بار در قرآن آمده است.


واژه « شکر » 75 بار در قران آمده است.


کوتاه ترین سوره قرآن کوثر نام دارد که در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) می باشد.


کلمه « انجیل » 12 بار در قرآن آمده است.


نام مبارک « اسحاق (ع) » 17 بار در قرآن آمده است.


تعداد « نقطه های » بکار رفته در قرآن کریم،برابر است با 1.015.030تا.


سوره های نمل، شعرا و قصص به « طواسین » معروف هستند.


آیه « قل هو الله احد » بیانگر توحید ذاتی می باشد.


کاربرد کلمه « عذاب » در قرآن کریم،264 مرتبه وارد شده است.


826 آیه در مورد دین بحث می کند.


نام حضرت « یعقوب (ع) » 16 بار در قرآن کریم،ذکر شده است.


کلمه « خیانت » 16 بار در قرآن،ذکر شده است.


با توجه به سوره واقعه،مردم در روز قیامت به 3 دسته تقسیم می شوند.


خدای بزرگ در قرآن کریم نتیجه روی گردانی از دعا را دخول در آتش دانسته است.


قرآن ناطق به امامان معصوم می گویند.


قرآن کریم،خوردن مال یتیم را به خوردن آش تشبیه کرده است.


کلمه « ایوب (ع) » 4 بار در قرآن تکرار شده است.


کلمه « رحمن » 57 بار در قرآن کریم،ذکر شده است.


405 آیه از آیات قرآن کریم،در مورد « حضرت محمد (ص) » بحث می کند.


کلمه « الی » 737 بار در قرآن کریم به کار رفته است.


در سوره توحید از سوره های قرآن کریم فقط یک بار کسره به کار رفته است.


تلاوت سوره حمد در نماز میت واجب نیست.


کاربرد کلمه « هذا » در قرآن کریم 221 مرتبه می باشد.


قرآن کریم قمر(ماه) را به « کالعرجون القدیم » تشبیه می کند.


آیه « ...و اصطفک علی نساء العالمین » در مورد حضرت مریم (ع) می باشد.


کاربرد کلمه « حق » در قرآن کریم 227 بار است.


تعداد حرف های سوره بقره،برابر است با 25.500.


تعداد فتحه به کار رفته در قرآن مجید برابر است با 93.243.


واژه « نفع » و « فساد » هر کدام در قرآن مجید 50 بار ذکر شده است.


کلمه های « دنیا » و « آخرت » هر دو در قرآن کریم 115 بار ذکر شده است

 

منبع:http://quran-1390.blogfa.com/


[ سه شنبه 27 دی 1390 ] [ 06:34 ق.ظ ] [ آرزو فلاح ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
امیدوارم لحظات خوبی را
در این وبلاگ داشته باشید
نظرات پیشنهادات یادتان نره ممنون
نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

دریافت كد دعای فرج

كد تغییر شكل موسکد شمارش معکوس سال جدید


 ورق زدن قرآن آنلاین = online Quran

دریافت کد آهنگ

ایران رمان